Projekt "Inny wśród nas" u Andersena

Teatr im. Andersena w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych "Polska dla wszystkich" proponuje warsztaty i działanie promujące ideę tolerancji.

Celem projektu jest promowanie dialogu międzykulturowego, szerzenie wiedzy o tolerancji, odmienności oraz wyrobienie wśród najmłodszego pokolenia, będącego w przyszłości pokoleniem dorosłym poszanowania odmienności. Głównym celem warsztatów jest rozwijanie emocji, empatii a tym samym szacunku do innych ludzi. Poprzez uczestnictwo w warsztatach dzieci będą tłumaczyły pojęcia: tolerancji, odmienności, dyskryminacji, uprzedzeń. Na znanych im przykładach będą wskazywać cechy "INNOŚCI". Rezultatem projektu będą prace plastyczne przedstawiające dziecko z przyjacielem z innego kraju.

"Projekt wykonany w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych "Polska dla wszystkich"

We współpracy ze Szkołą Podstawową nr 32 i Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie postanowiliśmy stworzyć projekt Inny wśród nas, o charakterze szkolno-edukacyjnym będącym połączeniem szeregu różnorodnych działań. Projekt rozpocznie się prezentacją spektaklu "Calineczka" w wykonaniu artystów lubelskiej sceny. W działaniach warsztatowych bierze udział dwudziestka dzieci. Po przedstawieniu każde z dzieci zostanie sfotografowane (jego podobizna wydrukowana będzie na połowie kartki, którą później wykorzysta do dalszych zadań), oraz weźmie udział w warsztatach dotyczących tolerancji i poszanowania odmienności. W finale warsztatów dzieci będą tworzyć prace plastyczne pt. Mój kolega z..., które prezentowane będą na wystawie w Bibliotece Miejskiej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Wystawa trwać będzie 4 tygodnie. Wstęp na wystawę będzie bezpłatny.

Grupę docelową stanowić będą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie uczestniczące we wszystkich działaniach realizowanych w projekcie, a także odbiorcy Biblioteki, którzy oglądać będą prezentowaną wystawę prac. Grupę tę reprezentować będą zarówno dzieci jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

Rezultatem wszystkich działań realizowanych w ramach projektu będzie stworzenie programu edukacji najmłodszych, który pozwoli dzieciom poprzez kontakt z dorosłymi tworzyć most międzypokoleniowy przelewając emocje związane z poznanymi pojęciami: empatii, tolerancji i akceptacji "inności". Dzięki powstałym pracom i ich prezentacji mieszkańcy Lublina wzmocnią swoją otwartość oraz sprzeciw wobec ideologii i zachowań ksenofobicznych i rasistowskich.(-) (-)
Materiał Teatru
16 października 2013