Przeczytają sztukę Marty Sokołowskiej

Wielki pałac w małym miasteczku od II wojny po dziś. Degraduje się i niszczeje. To symbol przemian ustrojowych. To centrum świata. To Polska. Sztukę "Pałac w Bożkowie" przeczytają aktorzy Teatru Polskiego 10 lutego.

W Pałacu w Bożkowie są złota sala balowa, zrujnowana biblioteka bez książek i autentyczna szkoła z ławkami - to jeden z licznych zabytków Dolnego Śląska, który w takiej przepoczwarzonej formie można oglądać do dziś. W dramacie Marty Sokołowskiej grupa mieszkańców-wyznawców tworzy rodzaj komuny i zamieszkuje to dziwne miejsce. Zjawiają się też przybysze z lepszego świata - właściciele i pośrednicy. Wszyscy, którzy roszczą sobie do do niego prawo. Można jednak powiedzieć, że to pałac właśnie jest tutaj centrum świata, najważniejszym bohaterem. W sztuce Sokołowskiej można zobaczyć, jak pod wpływem zmian ustrojowych i politycznych przeobraża się i ulega samozniszczeniu. Co zrobiły z nim czasy wojny, komunizmu i epoki transformacji. Rozpadowi i dewastacji ulega jednak nie tylko przestrzeń, ale też ludzie, myśli i sam język...

Marta Sokołowska - "Pałac w Bożkowie"

Czytanie w ramach "Czynnych poniedziałków"

10.02.2014, godz. 19:00/Scena Kameralna

Katarzyna Kalwat - absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie (2011) i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Marta Sokołowska - absolwentka psychologii, Gender Studies, Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy (Uniwersytet Warszawski)(-) (-)
Materiał Teatru
7 lutego 2014