Przenosin do Krakowa nie będzie?

Eksodus tancerzy odwołany. Przynajmniej częściowo. Kandydaci marzący o wstąpieniu w szeregi żaków studiujących na kierunku aktorstwo ze specjalizacją aktor teatru tańca nie będą musieli przenosić się do stolicy Małopolski.

Jak poinformował dr Jacek Łumiński, twórca polskiej techniki tańca i założyciel nieistniejącego już słynnego Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu, a także inicjator stworzenia Wydziału Teatru Tańca i jego dziekan w latach 2008-2016, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zdecydowała się na uruchomienie studiów na specjalności aktor teatru tańca, kierunek taniec. Egzaminy wstępne zostały zaplanowane od 24 do 26 czerwca 2019 roku. W gronie egzaminatorów znajdą się międzynarodowi eksperci.

Do tej pory wydział funkcjonował w oparciu o autorski program stworzony przez Jacka Łumińskiego. Teraz pojawią się w nim pewne zmiany. – Wspólnie z międzynarodowym gronem wykładowców przymierzamy się do uwspółcześnienia programu kształcenia o nowe sposoby kształcenia aktorów-tancerzy. Zachowując przy tym wszystkie wypracowane przez 10 lat wartości jak: kreatywność, wszechstronność, dynamikę myślenia, ucieleśnienie wiedzy i pamięci – zdradza Jacek Łumiński. Zapowiada także, że warunki rekrutacji zostaną opublikowane w informatorze AM pod koniec bieżącego miesiąca.

Należy podkreślić, że Wydział Teatru Tańca nie zostanie przejęty przez Akademię Muzyczną w Katowicach, lecz na nowo utworzony przez tę uczelnię, a kształcenie studentów odbywać się będzie nie w Bytomiu, a w Katowicach.

Jest także kilka niewiadomych. Jaki będzie los ostatnich roczników studiujących na WTT w Bytomiu? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ci studenci zostaną przeniesieni do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Nie wiadomo też co stanie się z budynkiem WTT w Bytomiu.

Przypomnijmy, że w maju 2018 roku Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (dawnej Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego) zdecydował o przeniesieniu edukacji prowadzonej na Wydziale Teatru Tańca z Bytomia do Krakowa. Zgodnie z uchwałą Senatu adepci sztuki tanecznej mieliby kształcić się w Krakowie, a specjalizacja „aktor teatru tańca" nie stanowiłaby już osobnego wydziału, lecz zostałaby zdegradowana i stałaby się jedną z kilku specjalizacji prowadzonych na kierunku „aktorstwo". Władze uczelni tłumaczyły swoją decyzję tym, że rezygnacja z prowadzenia wydziału zamiejscowego stanowi efekt wprowadzenia Ustawy 2.0, która przyniosła konieczność reorganizacji uczelni. Rektor Dorota Segda podkreślała, że Senat od wielu lat przyglądał się uważnie wszystkim zamiejscowym wydziałom AST i dostrzegł liczne problemy organizacyjne, finansowe i merytoryczne związane z posiadaniem przez małą uczelnię wydziału zamiejscowego. Wspomniana decyzja wywołała silny sprzeciw nie tylko studentów, wykładowców, ale i całego środowiska teatralno-tanecznego. Szybko podjęto jednak kroki zmierzające do zatrzymania Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.Magdalena Mikrut-Majeranek
Dziennik Teatralny Katowice
21 stycznia 2019