Re(vita)lizacja społeczna poprzez teatr

Re(vita)lizacja społeczna poprzez teatr to niewielka konferencja czy przede wszystkim spotkanie osób zainteresowanych teatrem społecznym. Komu jest potrzebny? Czy można go stosować na co dzień? Czy aktywizuje człowieka w debacie publicznej? Czy przywraca do życia wykluczone grupy społeczne? A może staje się tylko narzędziem politycznej gry i metodą pozyskiwania pieniędzy w kulturze?

O teatrze społecznym – jego założeniach, formach, zadaniach i praktykach za granicą, w Polsce i Łodzi – porozmawiają zaproszeni artyści, teoretycy i niezależni obserwatorzy kultury.

Harmonogram wydarzenia:

I. wykłady
Teatr społeczny za granicą
godz. 12.00–13.30

zaproszeni prelegenci:
Daria Kubiak, C:NTACT – międzykulturowe spotkania na duńskiej scenie
Monika Wąsik, To nie Zoo! Teatr postimigrancki jako przestrzeń społecznej interwencji
Daniel Ciepielewski, Teatr w pełni z niepełnosprawnymi. Przykłady prac artystów działających w Anglii i USA

II. panel dyskusyjny
Teatr (dla) społeczności
godz. 13.45–15.15

zaproszeni goście: Piotr Bendiuk, Anna Ciszowska, Iga Gańczarczyk, Agnieszka Król, Irena Lewkowicz, Agata Siwiak
prowadzenie: Igor Stokfiszewski

Teatr społeczności, teatr wspólnoty, teatr sąsiedzki, teatr oddolny. Wszystkie te kategorie odnoszą się do praktyk artystycznych zorientowanych na ekspresję niezawodowych aktorów, uczestnictwo widzów, upodmiotowienie obywateli poprzez sztukę, do działań w przestrzeniach pozateatralnych nastawionych na budowanie indywidualnego poczucia wartości i kształtowanie zbiorowych więzi.

Spotkanie będzie próbą sformułowania słownika omawianych praktyk – głównych pojęć, które charakteryzują społeczną orientację teatru. Punktem wyjścia staną się konkretne przedsięwzięcia, o których opowiedzą ich twórczynie. Na tej podstawie podejmiemy rozmowę, krążącą wokół pytań: Skąd bierze się dynamiczny rozwój praktyk społeczno-teatralnych? Na jaki rodzaj potrzeb stanowią one odpowiedź? Czym różni się podejście społecznościowe od podejścia w innych formach teatru? Co cechuje tego typu praktyki? Na jakie z ich właściwości powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jeśli pragniemy sami je inicjować?

Ambicją organizatorów jest uruchomienie ludzkiego potencjału spotkania i przekształcenie panelu w forum, włączenie widzów do rozmowy, wysłuchanie ich opinii, zachęcenie do uczestnictwa. Tak, by społeczne postulaty teatru wybrzmiały poprzez praktykę bycia razem.

III. prezentacja
Równowarci – zagrożenia i pułapki w pracy artystyczno-edukacyjnej w środowiskach defaworyzowanych na podstawie praktyki edukacyjnej Fabryki Sztuki i Teatru Chorea
godz. 15.30–17.00

zaproszeni prelegenci: Julia Jakubowska, Jakub Pałys, Dominika Krzyżanowska, Melania Dominiak, Paula Tralewska, Paulina Strugińska, Adam Janusz Biedrzycki, Rafał Kupiński, Marcin Polak, Tomasz Rodowicz

Podczas prezentacji zostaną przedstawione kierunki, metody i praktyki Fabryki Sztuki oraz Teatru Chorea skoncentrowane wokół działań w środowiskach defaworyzowanych. Wystąpienia dotyczyć będą nie tylko możliwości i potencjału tego typu pracy, ale też zagrożeń i pułapek z niej wynikających. Spotkanie będzie ilustrowane bogatym materiałem audiowizualnym zbieranym podczas poszczególnych projektów Oratorium Dance Project, Wielki Chór Młodej Chorei, Abramka Fest, Pamięć Ciała/Pamięć Miejsca/Pamięć Pustki, Brzydal, Lulabajki, Wszędodomni i 220 Volt.

IV. pokaz warsztatu
godz. 17.15–18.00

Podczas ostatniej części wydarzenia „Re(vita)lizacja społeczna poprzez teatr" zostaną zaprezentowane fragment spektaklu Caravaggio/Wspólnota oraz materiały z przedstawienia Gabinet Doktora Kaligari w reżyserii Marka Ciunela z Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI.

Oba projekty sfinansowano z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach projektu „Tożsamość miasta. Sztuka aktywności".

 (-)
Materiały Teatru
3 kwietnia 2014