Spektakl Szkoły Baletowej w Bytomiu

6 listopada 2010 roku o godzinie 18.00 w Operze Śląskiej w Bytomiu odbędzie się spektakl baletowy, na który zaprasza Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Zasadniczą część wieczoru wypełni "Chopiniana", jeden z najsłynniejszych baletów znakomitego choreografa Baletów Rosyjskich Michaiła Fokina, do muzyki Fryderyka Chopina, w instrumentacji Aleksandra Głazunowa

Spektakl ten, przygotowany z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora, połączył we współpracy pedagogów i uczniów wszystkich polskich, państwowych szkół baletowych. Powstał przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Zaprezentowany zostanie we wszystkich miastach – siedzibach szkół: w Bytomiu, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Część drugą wieczoru wypełnią układy choreograficzne do muzyki Chopina, przygotowane samodzielnie przez każdą ze szkół w swoim ośrodku.

Balet ten, stworzony przez wielkiego reformatora Michaiła Fokina zyskał wielką popularność i wszedł do repertuaru wielu teatrów i zespołów baletowych na świecie. Choreograf odrzucił schematyczność konstrukcji baletu klasycznego, dążył do pełnej wyrazistości i celowości ruchów tanecznych. Dbał o zachowanie jednolitości stylu i zrównoważenia wszystkich składników widowiska – muzyki, tańca i scenografii.

Ten jednoaktowy balet mieli już okazję, przed laty oglądać widzowie w Bytomiu. Premiera odbyła 4 czerwca 1977 na scenie Opery Śląskiej. W tamtej realizacji – tu ciekawostka – również uczestniczyły uczennice szkoły baletowej, lecz stanowiły jedynie uzupełnienie zespołu żeńskiego baletu Opery Śląskiej.

„Balet "Chopiniana", znany na Zachodzie jako „Sylfidy”, nie posiada żadnego wątku anegdotycznego ani dramatycznego. Jest to czysta w rysunku i szlachetna w swej prostocie kompozycja taneczna w stylu „białego baletu” romantycznego. Składa się z czterech wariacji solowych i jednego pas de deux, spiętych klamrą dwóch tańców zespołowych. Wszystkie tańce następują bezpośrednio po sobie i powiązane są wspólną myślą przewodnią, poetycką ewokacją baletu romantycznego, jednolicie łagodnego w swym nieco melancholijnym nastroju. „Chopinana” była pierwszym zwiastunem „baletu symfonicznego”, tanecznej interpretacji utworów muzycznych nie przeznaczonych w swym założeniu do realizacji scenicznej.”
/Irena Tutska, „Przewodnik baletowy”, PWM , Kraków 1989/

6 listopada 2010 roku w partiach solowych zatańczą uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu: Aleksandra Gryś, Marta Kurkowska, Marta Sampolska i Adam Myśliński. W drugiej części wieczoru pod tytułem „Tańczymy Chopina” zobaczymy m.in. „Balladę” w choreografii Katarzyny Aleksander – Kmieć i „Larghetto” w choreografii Beaty Wrzosek.Grażyna Konieczna
Materiały Teatru
2 listopada 2010