Sukces Fasady i Valerie w Kijowie

Inauguracja programu "BTL: jeden teatr - wiele obliczy", finansowanego przez polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki projektu kulturalnego w ramach Polskiej Prezydencji 2011, która dokonała się 13 września 2011 w Kijowie (Ukraina) miała osobliwy przebieg.

Z jednej strony – tłumy widzów, przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Kultury, tutejszych związków twórczych, władze UNIMA-Ukraina, artyści z bodaj wszystkich ukraińskich teatrów lalek, przedstawiciele wydziałów teatralnych Uniwersytetu Teatralnego im. Karpenko-Karogo w Kijowie, profesorowie i studenci wszystkich uczelni lalkarskich Ukrainy (a są cztery), uroczysty bankiet przygotowany przez stronę ukraińską, wielu sympatyków teatru polskiego i oczywiście teatru lalek – z drugiej strony – Z E R O zainteresowania przedstawicieli polskich jednostek dyplomatycznych, nie wyłączając Instytutu Kultury Polskiej w Kijowie. Zarezerwowany cały rząd foteli dla strony polskiej dopiero po trzecim dzwonku zapełnił się młodymi ludźmi, którym groziło obejrzenie spektaklu na stojąco.

Brawo Polska Prezydencja w Unii Europejskiej!!! Wielki sukces polskiej dyplomacji w dziedzinie kultury!!!

Na szczęście, nie interesowały nas polskie realia. Wybraliśmy Kijów na prezentację dokonań BTL-u, bo to ważne miasto naszego regionu i ważny ośrodek kultury. I był to dobry wybór. Pierwsza prezentacja BTL na Ukrainie spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem publiczności i mediów ukraińskich. Dotarliśmy tu nie bez kłopotów, z niemal 24-godzinnym opóźnieniem z powodu trudności w przekroczeniu granicy białorusko-ukraińskiej, ale owacje po pierwszych spektaklach przerosły oczekiwania. Fasadę okrzyknięto wydarzeniem, towarzyszyły jej wielokrotne oklaski w trakcie spektaklu, długie owacje trwały przez kilkanaście minut po zakończeniu przedstawienia, rozmowy przedłużyły się do późnego wieczora. Valerie, mimo bariery językowej, przyciągnęła nie mniejszą liczbę widzów. To spektakl trudniejszy, kameralny, nie przebił Fasady, ale wzbudził gorące rozmowy o jakości białostockiego zespołu i atrakcyjności jego artystycznej oferty.

Kilkuset widzów przewinęło się przez multimedialną wystawę prezentującą dorobek BTL-u. Jej autor, Andrzej Dworakowski, zarazem autor ekskluzywnego wydawnictwa BTL-u przygotowanego z tej okazji, choć nie uczestniczył w kijowskiej wyprawie, zostanie z pewnością zapamiętany przez ukraińską publiczność jako wybitny grafik i artysta-plastyk.

Spotkanie z widzami nt. Białostockiego Teatru Lalek, prezentujące teatr i jego artystyczną działalność przyciągnęło przede wszystkim młodych twórców i elitę ukraińskiego lalkarstwa. Odbyło się w siedzibie katedry lalkarskiej Uniwersytetu Teatralnego w Kijowie i trwało dwukrotnie dłużej niż planowano. Jego kontynuacją było dodatkowe spotkanie-dyskusja, już po zakończeniu oficjalnych prezentacji, nt. białostockiego centrum lalkarskiego.

To miło być rzeczywistym ambasadorem polskiej kultury i polskiej tradycji teatralnej. Dano nam to w dniach 13-14 września wielokrotnie do zrozumienia właśnie w Kijowie, podczas otwarcia naszej wystawy „BTL: jeden teatr – wiele oblicz”, podczas prezentacji Fasady i Valerie, dwóch spotkań z widzami, trzech rozmów przed kamerami ukraińskiej telewizji, półgodzinnej audycji radiowej na nasz temat oraz bankietu wydanego na naszą cześć.

Dziękujemy ukraińskim partnerom, widzom i przyjaciołom.oprac. mo
Materiały Teatru
15 września 2011