Tadeusz Różewicz na próbie spektaklu

Tadeusz Różewicz był gościem na specjalnej próbie spektaklu "Białe małżeństwo", który zrealizowała we Wrocławskim teatrze Współczesnym na podstawie jego dramatu Krystyna Meissner. Przybył wraz z żoną; towarzyszyły mu także aktorki, które zagrały 35 lat temu główne role w przedstawieniu Kazimierza Brauna: Grażyna Krukówna oraz Halina Rasiakówna

Po spektaklu, podczas spotkania z zespołem WTW, Tadeusz Różewicz powiedział między innymi: „Zaniemówiłem ze wzruszenia. Sami widzicie, że zaniemówiłem. Jak tylko się wzmocnię, jak tylko ciśnienie we Wrocławiu trochę się zmieni, to usiądę i napiszę dla was nową sztukę. (…) Gdybym był krytykiem, napisałbym wam bardzo dobrą recenzję.”

Tadeusz Różewicz – jeden z największych polskich twórców literatury przełomu XX i XXI wieku od 1968 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu. W 1994 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Stolicy Dolnego Śląska. 9 października 2011 roku będzie obchodził 90. urodziny.

Z tej okazji Wrocławski Teatr Współczesny przygotowuje szereg przedsięwzięć już w drugim tygodniu czerwca przyszłego roku. Projekt dramaturga WTW Joanny Biernackiej pt.„Mag słowa” obejmuje między innymi festiwal sztuk powstałych na podstawie dramatów T. Różewicza, maraton czytelniczy „Hyde Park Różewicz”, wystawę fotografii, Galę Laureatów konkursów plastycznych, recytatorskich, teatralnych i literackich organizowanych przez szkoły i placówki kulturalne Wrocławia oraz debatę na temat „Dlaczego Tadeusz Różewicz nie dostał Nagrody Nobla?” Aby pozostał po tym projekcie trwały ślad, organizatorzy planują stworzenie strony internetowej oraz podwalin Archiwum T. Różewicza.

Projekt Joanny Biernackiej „Mag Słowa” zainicjowany we Wrocławskim Teatrze Współczesnym we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia zakłada trzy główne nurty działań, odpowiadające trzem nutom twórczości Tadeusza Różewicza: poetycki, dramaturgiczny i prozatorski, dopuszcza wewnętrzne podziały na nurt amatorski i profesjonalny, jest także otwarty na wszelkie przedsięwzięcia interdyscyplinarne

Na scenie przy ul. Rzeźniczej 12 powstały wybitne realizacje tego polskiego dramturga: „Stara kobieta wysiaduje” (reż. Jerzy Jarocki, 1969), „Białe małżeństwo” (reż. Kazimierz Braun,1975), „Odejście Głodomora” (reż. Helmut Kajzar, 1977), „Przyrost naturalny” (reż. Kazimierz Braun, 1979), „Pułapka” (reż. Kazimierz Braun, 1984). Dziś WTW ma w repertuarze „Kartotekę” (reż. Michał Zadara, 2006),„Pułapkę” (reż. Gabriel Gietzky, 2010) oraz „Białe małżeństwo” (reż. Krystyna Meissner, 2010). Planowany na czerwiec festiwal różewiczowski oprócz tych trzech tytułów obejmie również najciekawsze spektakle, które powstają obecnie w Polsce i za granicą.Tatiana Drzycimska
Materiały Teatru
16 listopada 2010