Teatr bliżej widza

Konferencja "Teatr bliżej widza", organizowana przez Teatr H.Ch. Andersena w Lublinie, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz Miasto Lublin dotyczy podsumowania dotychczasowych oraz zainicjowanie nowych metod rozwoju widowni w instytucjonalnych teatrach w Polsce, z naciskiem na kształtowanie widowni dziecięcej i młodzieżowej.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, podejmująca tylko jeden konkretny aspekt odbiorcy kultury - młodego widza teatralnego. Partnerem Teatru Andersena  w przedstawionym projekcie jest Fundacja IMPACT - największy specjalista w Polsce jeśli chodzi o wdrażanie metod audience development w zakresie kultury.

Warto zaznaczyć, że teatr dla dzieci to jedyny rodzaj kultury czy sztuki, w którym kto inny jest "odbiorcą", a kto inny decyduje o kupnie biletu. W związku z tym muszą być tu stosowane zupełnie odmienne metody sprzedaży, promocja, marketing, sponsoring niż w instytucjach kultury "dla dorosłych".

Tematyka konferencji ma na celu promowanie nowoczesnych standardów zarządzania instytucjami kultury, wsparcie rozwoju kompetencji kadr kultury, stymulowanie szerokiej współpracy w sektorze teatru publicznego, oraz wskazanie nowych zadań o charakterze społecznym, które mogą mieć miejsce w strukturze teatrów.

Tematy :

Podczas konferencji zwrócimy szczególną uwagę na:
- metody pracy i pozyskiwania widowni dziecięcej i młodzieżowej,

- tworzenie stałych działów promocji w teatrach instytucjonalnych,

- tworzenie działów edukacji artystycznej (stanowiska pedagogów teatru),

- modele budowania wieloletnich planów rozwoju teatrów,

- problemy oraz narzędzia usprawniające skuteczność pracy działów organizacji widowni

w teatrach instytucjonalnych;

Program :

konferencja ma zasięg ogólnopolski i obejmuje:

- wystąpienia i prezentacje działań teatrów z całej Polski z zakresu budowania modelów współpracy z młodym widzem;

- wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące miejsca teatru w podstawie programowej jednostek edukacyjnych.

- wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- panele dyskusyjno - porównawcze specjalistów zagranicznych z Norwegii, Finlandii, Ukrainy, Niemiec, Belgii, Palestyny i Japonii

- warsztaty technik audience development prowadzone przez trenerów Fundacji IMPACT.

Data :

15-17 CZERWCA 2015

Organizator:
Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie

 (-)
Materiał Teatru
20 maja 2015