Trzecia edycja

Opera Śląska w Bytomiu jest w trakcie przygotowań III edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura organizowanego dniach 15 - 23 kwietnia 2012 r.

Pragniemy przypomnieć, że Konkurs w Bytomiu jest imprezą unikatową – jedną z nielicznych tego rodzaju na świecie, a jego laureaci od kilkudziesięciu lat rozsławiają polską kulturę muzyczną; jest konsekwencją organizowanych od 1979 roku Ogólnopolskich Konkursów Wokalistyki Operowej, które zyskały sobie wysokie oceny polskich i zagranicznych krytyków muzycznych. To oni od dłuższego czasu postulowali rozszerzenie formuły Konkursu, zważywszy na jego poziom organizacyjny i unikatowość w skali światowej. W rezultacie konkursy w roku 1994 i 2000 miały charakter imprez umiędzynarodowionych – do jury zaproszono obok polskich również zagranicznych wybitnych artystów, dopuszczono również możliwość udziału obcokrajowców, o ile pracą lub studiami związani byli z Polską; natomiast Konkurs roku 2004 był już w pełni międzynarodowym Konkursem. Patron Konkursu - Adam Didur, wybitny bas, przez 25 lat solista słynnej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, przeszedł do historii jako założyciel Opery Śląskiej po 2. wojnie światowej.

Udział w obecnej edycji Konkursu jest otwarty dla wszystkich śpiewaczek  i śpiewaków, niezależnie od narodowości i przynależności państwowej w wieku do 30 lat. Do Konkursu zgłosiło się 61 kandydatów, z czego zakwalifikowanych zostało 59. Największą grupę stanowią Polacy, ale w Konkursie zaprezentują się także przedstawiciele Litwy, Łotwy, Rosji, Armenii, Ukrainy, Francji, Włoch, Korei Płd. i Czech. Ich występy z akompaniamentem fortepianu (I etap w Akademii Muzycznej w Katowicach i II etap w Operze Śląskiej w Bytomiu) oraz z orkiestrą (III etap - w tym występ sceniczny - w Operze w Bytomiu) oceniać będzie międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów-śpiewaków, dyrygentów i kompozytorów. W gronie jury zasiądą: Ingrid Kremling-Domanski (Niemcy), Gioacchino Gitto (Włochy), Józef Kański (Polska), Eugeniusz Knapik (Polska), Ihor Kushpler (Ukraina), José Ferreira-Lobo (Portugalia), Wiesław Ochman (Polska), Krystyna Szostek-Radkowa (Polska), Maja Schermerhorn (Holandia), Tadeusz Serafin (Polska), Romuald Tesarowicz (Polska) oraz sekretarz Jury - Feliks Widera (Polska).

Regulamin Konkursu przewiduje trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia oddzielnie dla głosów żeńskich i męskich oraz Grand Prix.(-)
Materiały Organizatora
7 kwietnia 2012