Twórca powojennego Ateneum

W 20. rocznicę śmierci Janusza Warmińskiego – wspaniałego artysty i dyrektora Teatru Ateneum, przygotowujemy dedykowaną mu wystawę. Wernisaż odbędzie się 5 grudnia w foyer Teatru. Ekspozycja będzie otwarta do końca bieżącego sezonu artystycznego.

Janusz Warmiński słusznie uchodzi dziś za twórcę powojennego Ateneum. Wymyślił jego profil, repertuar, charakter, a przede wszystkim zorganizował wspaniały zespół aktorski, który przyciągał do niewielkiego teatru na warszawskim Powiślu tłumy publiczności. Proponował zróżnicowany, barwny, często zaskakujący repertuar, złożony zarówno z polskich i zachodnich nowości, co klasyki. Zainicjował osobny nurt odtąd stale obecny w działalności Ateneum – premiery muzyczne. Kierował naszym Teatrem przez 42 sezony. Ateneum dało w tym czasie 214 premier, z czego 48 osobiście wyreżyserował Janusz Warmiński.

– Mój największy sukces to skupienie wokół siebie ludzi, z którymi mam wspólny język, którzy chcą być właśnie w tym teatrze. Mam tu na myśli nie tylko zespół artystyczny, najważniejszy oczywiście, ale i inne działy. Udało mi się dobrać znakomitych najbliższych współpracowników – darzę ich zaufaniem i odczuwam wzajemność – mówił w wywiadzie dyrektor Janusz Warmiński w 1989 roku.

Wystawa nie mogłaby powstać, gdyby nie pomoc finansowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w ramach programu operacyjnego zdecydowało się wesprzeć nasz projekt.(-) (-)
Materiał Teatru
23 listopada 2016