W 100 rocznicę urodzin

Spektakl na motywach „Szkiców piórkiem" i „Z dziennika podróży" oraz piosenek francuskich czasu II wojny światowej, który na scenę przysposobił: Krzysztof Mikla­szewski

Dopiero teraz – po 52 latach od przed­wczesnej śmierci Andrzeja Bobkow­skiego, a w obliczu stulecia jego urodzin, których to rocznica przypada w tym roku – historycy literatury przestali już utyskiwać, że "Bobkowski to autor jednej książki". Więcej: od kiedy rynek księgarski wzbogacać zaczęły nieznane dotąd nikomu utwory pisarza, bardzo prawdziwym komen­tarzem staje się okrzyk niekłamanej radości eksperta- dra Macieja Nowaka, że "Bobkowski rośnie !".
Czytelnicy Bobkow­skiego, którzy, mniej czy bardziej przypadkowo natrafili na "Szkice piórkiem", już od pewnego czasu reagują na jego twórczość jednakowo – traktują prozę pisarza jako "absolutne odkrycie".
B u n t Bobkow­skiego nie był buntem na pokaz. Nie była to też konte­stacja ustrojowa czy negacja czysto ideolo­giczna. Andrzej Bobkowski nazywał samego siebie " chuliganem wolności ", będąc jedno­cześnie prekursorem zarówno brytyjskich young angry menów, jak i amery­kańskich beatników – dwóch twórczych formacji powojennych, dla których życie tożsame było z postawą twórczą.
Odkrywając w "Szkicach piórkiem" potężny arsenał teatralnej broni, w jaką wyposażył swoją diary­styczną prozę Andrzej Bobkowski, proponuję Państwu ich sceniczną wersję, wierząc, iż sposobem bezpo­średniego przekazu dotrze ona do odbiorców, odkrywając jeszcze jedno atrakcyjne oblicze zapoznanego twórcy.
Krzysztof Mikla­szewski

w roli Bohatera i Narratora
Przemysław Sejmicki

epizod taneczny
Anna Lenczewska

adaptacja i reżyseria
Krzysztof Miklaszewski

opracowanie dźwięku
Andrzej Rehman

konsultacje językowe
Prof.dr Leon Zaręba

wizja plastyczna i produkcja
Małgorzata Czerwińska

Bilety: 7 zł (ulgowy); 14 zł (normalny)(-) (-)
Materiał Teatru
29 października 2013