Wrocławski Teatr Lalek ogłasza konkurs

Przedstawienie ma trwać ok 30 – 40 minut. Konkurs skierowany jest do zespołów twórczych, składających się z pisarza, scenografa, reżysera i muzyka (wszystkie bądź niektóre z tych ról mogą koncentrować się w jednej osobie).

Czym jest Bajkobus?

Bajkobus to mobilny teatr, który umożliwia wystawianie spektakli w warunkach plenerowych. Jest to replika gmachu Wrocławskiego Teatru Lalek, osadzona na podwoziu samochodu. Bajkobus ma dwie niezależne sceny, własny system nagłośnieniowy i oświetleniowy.
Władze miasta Wrocławia podjęły bezprecedensową decyzję o stworzeniu w najatrakcyjniejszych miejscach Starówki Bajkoprzystanków – stałych miejsc, przy których wystawiane są przedstawienia Bajkobusu. Tysiące widzów rocznie oraz nominacje do nagród: Innowatora Roku 2008, Wrocławskiej Nagrody Teatralnej oraz nadanie mu przez prasę tytułu Fajerwerku Roku są dowodem sukcesu i potrzeby społecznej, na jaką Bajkobus odpowiada.

Nagroda:

Realizacja ulicznego spektaklu teatralnego na scenie Bajkobusu według prezentowanego w trakcie Konkursu projektu oraz honoraria dla nagrodzonego zespołu twórczego.

Termin nadsyłania prac:

Termin złożenia Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wraz z dokumentami, oświadczeniami i utworami upływa 15 stycznia 2013 r. o godz.15.oo
Uwaga: o dopuszczeniu do Konkursu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

Termin ogłoszenia wyników:

Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu: 18 stycznia 2013 r.

Termin ogłoszenia zwycięzców konkursu: 30 stycznia 2013 r.

Premiera spektaklu: maj 2013r.

O wynikach Konkursu Organizator powiadamiać będzie poprzez zamieszczanie ich na swojej stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestników adres.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, dane techniczne Bajkobusu i zdjęcia dostępne są na

www. teatrlalek.wroclaw.pl(-)
Materiał Organizatora
7 grudnia 2012