Wszystko na sprzedaż?

11 stycznia o godz. 18:00 w Teatrze Powszechnym odbędzie się wykład performatywny "Działania na (o)sobie" prof. Krystyny Duniec w ramach bloku tematycznego "Wszystko na sprzedaż?".

Elementem wykładu będzie dokumentacja performansu, w którym osoby wybrane przez prof. Krystynę Duniec (m.in. Paweł Łysak, Maja Kleczewska, Łukasz Chotkowski, Joanna Drozda, Ewelina Marciniak) będą mogły ingerować w jej wizerunek, kreować go i redefiniować.

"DZIAŁANIA NA (O)SOBIE"

Współczesne społeczeństwo tworzą głównie konsumenci. Ci chcieliby zapewnić sobie wpływ na życie publiczne, czyli władzę, nabywając dla siebie gotowe tożsamości spełniające oczekiwania zarówno ich samych, jak i domniemane oczekiwania społeczne. Zapotrzebowanie na produkcję publicznych person - sztucznych konstruktów jest więc ogromne. A oczywista w tej sytuacji rywalizacja wizerunków to polityczna gra o hegemonię, zawsze uwikłana w opozycję niezależności i podległości, konformizmu i nonkonformizmu. To stały agon totalitarnych i wolnościowych procedur politycznych, społecznych, egzystencjalnych. Wizerunek i jego obraz medialny to towar, który w zależności od technik autopromocyjnych i autokreacyjnych będzie miał różnych adresatów, różny popyt i różnym będzie podlegał manipulacjom.

Żeby móc analizować sposoby wyłaniania się wizerunków, należy samemu w tym procesie zauczestniczyć. Dlatego też przedmiotem mojej badawczej analizy będzie performans - eksperyment, w którym swój własny wizerunek poddam dekonstrukcji wykonując nieznane mi wcześniej polecenia "specjalistów ds. kreowania wizerunków". Będą wśród nich osoby, z którymi pozostaję w rozmaitych relacjach zawodowych i osobistych. Kim się stanę jako real thing - zawieszona między realnością a fantazmatycznością - osobą, za którą się uważam, za którą chciałabym, aby mnie uważano, za którą biorą mnie moi "kreatorzy", czy też może po prostu stanę się wytworem ich wyobraźni?

Dynamiczne przemiany wizerunków to centralny wątek współczesnej kultury - co wyniknie z podjęcia przeze mnie ryzykownej gry z własną personą? gry opartej na relacjach z współuczestnikami performansu i jego odbiorcami? gry niemożliwej do zaistnienia poza sceną?

Stając się przedmiotem performatywnych praktyk, które na co dzień jako badaczka opisuję, stawiam pytania o status wizerunku, jego autorytet i przemoc, stabilność i mobilność, emocjonalny

i intelektualny potencjał. Jakie będą tego egzystencjalne, społeczne i badawcze konsekwencje? Przekonamy się wspólnie. Ryzyko to prawo każdego eksperymentu.

Krystyna Duniec

Krystyna Duniec - profesorka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Pomysłodawczyni i kierowniczka Laboratorium "Projektowanie Kultury" SWPS i Nowego Teatru. Autorka m.in. książek "Kaprysy Prospera. Szekspirowskie inscenizacje Leona Schillera" (1998); "Jan Kreczmar. Grał jakby uczył" (2004); "Ciało w teatrze. Perspektywa antropologiczna" (2012). Wydała także w swoim opracowaniu "Bruliony Jana Kreczmara" (2003) oraz tom zbiorowy "Aktor. Niepewna tożsamość" (2012).

11 stycznia na Scena Mała, godz. 18.00, wstęp wolny(-)
Materiał Teatru
10 stycznia 2015