Wykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Pierwszy wykład z cyklu "Punkty styku" dotyczyć będzie jednego z podstawowych pojęć w teorii performansu: pojęcia cielesności.

"Performans i cielesność" wykład prof. Andre Lepickiego

22 stycznia 2014 (środa), 18:00

Poprzez analizę kluczowych momentów w historii sztuki performansu, sztuki ciała i tańca eksperymentalnego na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat André Lepecki pokaże, w jaki sposób performans unieważnia, a następnie na nowo określa ogólnie przyjęte kategorie ciała, podmiotu, grupy, a nawet tego, co ludzkie.

Lepecki pokaże, że tak ujęta cielesność staje się pojęciem granicznym, w równym stopniu związanym z ciałem, jak od niego oderwanym -obszarem o nieokreślonym potencjale, a jednak bardzo powiązanym z materialnymi warunkami życia, pracy i śmierci.

23 stycznia w godz. 16.00-20.00 André Lepecki poprowadzi seminarium poświęcone teoriom "ucieleśnienia" w badaniach nad sztuką performansu.

Na seminarium obowiązują zapisy. Zgłoszenia składające się z bio (max. 300 słów) i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max. 500 słów) prosimy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem "Punkty styku" w temacie wiadomości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2014.

Cykl: "Punkt styku"

Prowadzenie spotkania: Marta Dziewańska

Język: wykład w jęz. angielskim

Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, sala na Pańskiej Pańska 3, Warszawa(-) (-)
Materiał organizatora
21 stycznia 2014