Wzruszony Sławomir Mrożek doktorem honoris causa

Sławomir Mrożek w pełni zasługuje na tytuł honorowego doktora nauk humanistycznych UŚ. I to wcale nie dlatego, że od końca lat 50. ubiegłego wieku udatnie portretował Polskę i Polaków. Mrożek przez wiele lat i w licznych dziełach używał swoich talentów i dostępnych Mu środków artystycznych, by nazwać i ujawnić mechanizmy tworzenia i oswajania świata, których odbiorcy bez jego pomocy nie potrafiliby dostrzec i zrozumieć - mówi Prof. Małgorzata Sugiera z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nieprzeciętnej miary dramaturg i prozaik, jeden z najznamienitszych twórców teatru europejskiego i światowego, przenikliwy sędzia natury ludzkiej i demaskator absurdów świata - tak Sławomira Mrożka, który w Katowicach odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, zapowiedział prof. Wiesław Banyś, rektor uczelni.

Uroczystość odbyła się na deskach Teatru Śląskiego, na których w piątek odbędzie się premiera sztuki Mrożka pt. "Kontrakt" w reżyserii Bogdana Cioska.

Prof. Banyś nie dodał, że mistrz nie tylko znamienity, ale i skromny... O emocjach towarzyszących odebraniu tytułu, powiedział krótko: Co najmniej pozytywne, bardzo się cieszę. Poproszony o komentarz jak zmienia się świat mówił jeszcze mniej: zmienia się.

- W tempie zatrważającym, przyznaję, że cierpię nad tym, bo ja już się schylam ku starości - dodał.

Ale wspomina. W przemówieniu przygotowanym na uroczystość, Katowice, w których urodziła się jego pierwsza żona Maria Obremba. - Poznaliśmy się jeszcze w komunistycznej Polsce. Mieszkałem wtedy w Krakowie i z tej przyczyny byłem częstym gościem w Katowicach - wspomina.

Sławomir Mrożek dołączył do licznego grona doktorów honoris causa UŚ, wśród których są m.in. Eugene Ionesco, Tadeusz Różewicz, Józef Szajna, Ryszard Kapuściński, a ostatnio dołączyli także Maksymilian Pazdan i Walery Pisarek.

***

POWIEDZIELI O SŁAWOMIRZE MROŻKU

Prof. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego, autor laudacji

Dlaczego przyznajemy doktorat honorowy Uniwersytetu Ślaskiego Autorowi "Vatzlava"? Wiele jest po temu powodów. Przyznajemy go przede wszystkim dlatego, że jest On wybitnym polskim dramaturgiem i prozaikiem, jednym z najznamienitszych twórców teatru europejskiego i światowego, przenikliwym sędzią natury ludzkiej, mistrzem ironii, demaskatorem absurdów świata. Ale także dlatego, że Sławomir Mrożek wyznał, iż z Katowicami połączyła go miłość. W roku 1957 poznał malarkę Marię Obrembę (...). Ślub cywilny wzięli w Katowicach w roku 1959. Ich związek jednak nie przetrwał długo, ale jakże kłócić się tutaj było ze śmiercią...

Prof. Stanisław Gębala, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, recenzent

Czytanie Mrożka bez wątpienia pomogło nam przeżyć PRL. Jego twórczość miała trudne do przecenienia znaczenie terapeutyczne, a ściślej - psychoterapeutyczne. Umożliwiała dystansowanie się od absurdów tamtej codzienności i odświętności (...).

Psychoterapia przy pomocy Mrożka była najbardziej potrzebna w miejscach styku tak zwanego szarego obywatela z władzą, czyli z wszelkiego rodzaju urzędami i urzędnikami. Właśnie w takich sytuacjach najczęściej padały w naszych codziennych rozmowach słowa: "To jest jak z Mrożka", "Istny Mrożek", "Tego by nawet Mrożek nie wymyślił"

Prof. Małgorzata Sugiera, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, recenzentka

Sławomir Mrożek w pełni zasługuje na tytuł honorowego doktora nauk humanistycznych UŚ. I to wcale nie dlatego, że od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku udatnie portretował Polskę i Polaków, artystycznymi środkami tworząc ich bardzo przekonujący obraz na scenie, w swoich dowcipach rysunkowych i opowiadaniach. Sławomir Mrożek w pełni zasługuje na ten tytuł, ponieważ przez wiele lat i w licznych dziełach używał swoich talentów i dostępnych Mu środków artystycznych, by nazwać i ujawnić mechanizmy tworzenia i oswajania świata, których odbiorcy bez jego pomocy nie potrafiliby dostrzec i zrozumieć.Justyna Przybytek
Polska Dziennik Zachodni nr 52
24 marca 2012