Zagadka Gościnności

Z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejny wykład prof. Cezarego Wodzińskiego z cyklu Zagadka Gościnności. Nowy cykl jest namysłem nad wieloznacznym pojęciem „gościnności" w krytycznej dyskusji z tradycją (m.in. Sokrates, Kant, Nietzsche) i współczesnością (m.in. Heidegger, Levinas, Derrida). Spróbujemy przyjrzeć się ponowoczesnym sposobom bycia, różnym strategiom (m.in. Odyseuszowi, Abrahamowi, Sokratesowi, Chrystusowi, Penelope, Sarze, Ksantypie, Marii Magdalenie).

W pierwszym semestrze 2012-2013 (listopad-marzec) będziemy czytać i dyskutować Odyseię Homera. Prowadzący – Cezary Wodziński – będzie posługiwał się tekstem greckim oraz polskimi przekładami: Lucjana Siemieńskiego, Stanisława Mleczki, Józefa Wittlina, Jana Parandowskiego.
Zajęcia będą się składały z krótkiego wprowadzenia, lektury tekstu oraz komentarzy i dyskusji uczestników sympozjonu. Praca będzie miała zasadniczo charakter filologiczno-hermeneutyczny. Będziemy wypytywać tekst Homerowy i samemu pozwalać się przezeń przepytać. Odys Gość stanie się dla nas przewodnikiem – po archipelagu greckim, ale i po naszym glokalnym świecie. Czyż nie warto ruszyć z Odyseuszem na wielką przygodę, zwaną Odyseia? Zapraszamy na okręt herosa! Itaka w oddali.
Janusz Opryński i zespół „Konfrontacji Teatralnych"

„Słowo „gościnność" należy do najbardziej zagadkowych słów w słowniku (po)nowoczesnego świata. Jako gość-inność kryje w sobie zagadkę gościa jako Innego. Pytanie o „sens" gościnności pojawia się w świecie, w którym ten sens został gruntownie zakwestionowany – w świecie, który dopuścił się bezprzykładnego pohańbienia prawa gościnności (tj. prawa Innego do pobytu w naszym świecie).
Pytanie o „sens" gościnności jest podwójnie palące: z uwagi na dziejowy kontekst – doświadczenie Zagłady Innego – i w perspektywie wyzwań dzisiejszego świata.
Doświadczenie Innego i jego inności stanowi niezbywalną hipotekę sensu i sensowności naszego bycia w świecie. Stawką pytania o sens gościnności jest próba rozważenia kwestii gościnności sensu (naszego świata i naszego bycia w tym świecie)."
Cezary Wodziński

Kiedy: 14 grudnia (piątek), godz. 19.00
Gdzie: Sala Unii Lubelskiej w Klasztorze oo. Dominikanów, ul. Złota 9
wstęp wolny

prowadzenie: Janusz Opryński
tekst źródłowy: Homer, Odyseja - tłum. L. Siemieński, komentarz Z. Kubiak, Warszawa 1990

Organizatorzy: Wykład odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

14.12.2012, Lublin
Sala Unii Lubelskiej w Klasztorze oo. Dominikanów, ul. Złota 9
wstęp wolnyBarbara Szymańska
Materiał Teatru
12 grudnia 2012