Zostawcie w spokoju Brzozę

List otwarty dramaturgów i kierowników literackich w sprawie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka: Zostawcie w spokoju Brzozę

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją, w jakiej znalazł się łódzki Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka. Po udanym sezonie artystycznym, który przerwał trwający na tej scenie przez ostatnie sześć lat okres marazmu, prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki stawia Teatr przed groźbą nieprzedłużenia kontraktu z odpowiedzialnym za wspomniany sukces dyrektorem artystycznym Zbigniewem Brzozą.

Co więcej, dyrektor naczelny Teatru Janusz Michaluk bez konsultacji i wbrew woli obecnego dyrektora artystycznego podjął decyzję o odwołaniu z funkcji kierownika literackiego Teatru Nowego najbliższego współpracownika dyrektora Brzozy Tomasza Śpiewaka. Śpiewak jest współautorem planów repertuarowych Teatru na najbliższe sezony oraz autorem m.in. głośnych przedstawień zrealizowanych w Łodzi "Brygady szlifierza Karhana" w reż. Remigiusza Brzyka i "Króla_Ducha" w reż. Łukasza Kosa.

Miejsce Tomasza Śpiewaka ma zająć Bożenna Jędrzejczak, osoba pełniąca do tej pory w teatrze funkcję administracyjną, nielegitymująca się dorobkiem twórczym, posiadająca natomiast mandat radnej miejskiej miasta Łodzi.

Harmonijna współpraca między dyrektorem artystycznym i kierownikiem literackim jest we współczesnym teatrze jednym z najważniejszych warunków kształtowania jego charakteru. Potwierdzają to osiągnięcia Mikołaja Grabowskiego i Tadeusza Słobodzianka (Teatr Nowy w Łodzi), Grzegorza Jarzyny i Piotra Gruszczyńskiego (TR Warszawa), Mikołaja Grabowskiego i Grzegorza Niziołka (Stary Teatr w Krakowie), Macieja Nowaka i Pawła Demirskiego (Teatr Wybrzeże w Gdańsku), Pawła Łysaka i Łukasza Chotkowskiego (Teatr Polski w Bydgoszczy), Krzysztofa Mieszkowskiego i Piotra Rudzkiego (Teatr Polski we Wrocławiu), Krzysztofa Warlikowskiego i Piotra Gruszczyńskiego (Nowy Teatr w Warszawie), Pawła Miśkiewicza i Doroty Sajewskiej (Teatr Dramatyczny w Warszawie). Rezultatem ich pracy są nie tylko indywidualne projekty, lecz spójne sezony artystycznych przedsięwzięć i konsekwentny wizerunek teatru. W oparciu o taki model funkcjonuje współczesny teatr europejski.

Ufamy, że dalsza współpraca duetu Brzoza - Śpiewak miałaby szansę ustalić wysoki poziom artystyczny łódzkiego teatru. Jeśli natomiast mandat polityczny znaczy w Łodzi więcej niż kompetencje, można spodziewać się, że niedługo lokalny sekretarz partii zostanie dyrygentem Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Joanna Biernacka
Marcin Cecko
Łukasz Chotkowski
Paweł Demirski
Magdalena Fertacz
Bartosz Frąckowiak
Iga Gańczarczyk
Piotr Gruszczyński
Remigiusz Grzela
Sebastian Majewski
Katarzyna Migdałowska
Łukasz Pawłowski
Jakub Roszkowski
Piotr Rudzki
Marzena Sadocha
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Maria Spiss
Magdalena Stojowska
Igor Stokfiszewski
Paweł Sztarbowski
Joanna Wichowska
Szymon Wróblewski
Wojtek Zrałek-Kossakowskid
Gazeta Wyborcza
3 sierpnia 2009
Portrety
Zbigniew Brzoza