Kalendarium - 24 września

2013 w Skolimowie zmarła Teresa Szmigielówna

Aktorka.
Urdziła się 9 paździrenika 1929 w Kowalówce.

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia