Eurypides i jego wiek

autor:
Gilbert Murray
opis:
Musimy oglądać poetę w jego własnym otoczeniu. Każdy człowiek mający wyraźną osobowość może być postrzegany jako wypadkowa dwu sił. Po pierwsze jest dzieckiem określonego wieku, społeczności, konwencji, tego, co możemy nazwać tradycją. I, po drugie, w takim czy innym stopniu tej tradycji się przeciwstawia. Najlepsza tradycja czyni najlepszych rebeliantów.
Eurypides jest dzieckiem tradycji silnej i wspaniałej i jest, razem z Platonem, najzagorzalszym wobec niej buntownikiem.
miejsce wydania:
Warszawa
rok wydania:
2018
wydawca:
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
cena:
35 zł
liczba stron:
232
isbn:
978-83-65787-22-4
okładka:
miękka
dodatkowe informacje:
przełożył i posłowiem opatrzył: Wiesław Juszczak

Książka tygodnia

Mitologia grecka i rzymska - Spotkania ponad czasem
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Katarzyna Marciniak

Trailer tygodnia