Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

autor:
Redakcja: Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski
opis:

"Propozycja ta to z jednej strony swoista spłata długu człowiekowi, który ukazał przed teatrem - polskim i światowym - nowe drogi, inne niż dotychczas znane; z drugiej zaś - odpowiedź na naglącą potrzebę stworzenia kanonicznego zbioru tekstów o jego spektaklach. Zbioru, który będzie zarówno ukazywał jego dokonania, jak też poświadczał charakter, typ i zasięg rezonansu, z jakim się spotkały; nie tylko uchwyci przekształcenia, jakim został poddany przez niego teatr, ale także ujawni to, co przyjęli widzowie tych spektakli. Dla oceny ogromnej roli Grotowskiego dla współczesnej kultury i sztuki taka propozycja jest nieoceniona". (Fragment recenzji wydawniczej Dobrochny Ratajczakowej)"W książce najwięcej do powiedzenia ma Ludwik Flaszen, "ten drugi" w Teatrze Laboratorium. Blisko piętnaście komentarzy Flaszena do poszczególnych przedstawień Grotowskiego otworzy tę edycję. A potem nastąpią recenzje i omówienia, a także polemiki, pisane niejako "na gorąco" przez świadków zjawiska, gdzie pozycję kluczową odegrał bodaj nestor polskiej krytyki teatralnej, Tadeusz Kudliński. Dalej pójdą odpowiedzi i syntezy: od Broniewskiego do Kolankiewicza, z kluczową dla Teatru 13 Rzędów rozprawą Zbigniewa Raszewskiego. Najwięcej dowolności widać w sekwencji ostatniej tomu, która zbiera "do ogniska" studia i szkice badaczy najmłodszych, pisane po latach eseje i rozprawy: Majchrowskiego, Kornasia, Wójtowicz, Kanabrodzkiego. W tomie nie zabraknie również - a jakże - studiów Zbigniewa Osińskiego". (Z recenzji wydawniczej Jana Ciechowicza)"Prowokacyjne i bluźniercze przedstawienia Teatru Laboratorium uderzały w mity funkcjonujące (?) w zbiorowościach Polaków i chrześcijan. Sprawdzały, jak w nas zadźwięczą, czy może inaczej - jaką jakość ciszy wywołają. Po iluż to spektaklach Laboratorium w sali dźwięczała jedynie cisza? Jednocześnie toczył się proces rozpoznawania ludzkich możliwości, mający poświadczyć jednostkowe doświadczenie integralności, niepodzielności na duszę i ciało. Efekty tego procesu pozwalały dostrzec łączność z tym, co przekracza człowieka w wymiarach metafizycznym i społecznym. Spektakle pełniły w nim rolę szczególną - to w nich zapisywano odkrycia poczynione na kolejnych etapach poszukiwań. [...] Dziś trzeba oddać im sprawiedliwość. Trudno bez ustaleń w nich zawartych wyobrazić sobie myślenie o teatrze współczesnym. Etyka zawodu, dbałość o środowisko pracy, gra zespołowa, potraktowanie tekstu, przestrzeni, światła, rekwizytu czy fonosfery w Laboratorium - wszystko to służyć miało aktorskiemu, człowieczemu wysiłkowi, aby przebić się przez ludzkie uwarunkowania i sprowokować doznanie tremendum. Uczestnicy tych urzekających misteriów potwierdzają, że obcowali z czymś realnym, a nie z udaniem". (Ze Wstępu Grzegorza Ziółkowskiego)

miejsce wydania:
Wrocław
rok wydania:
2006
wydawca:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
dodatkowe informacje:


ISBN 83-917448-6-8;

978-83-917448-6-4

Rozmiar: 168x238 mm.

Liczba stron: 628.

Rodzaj oprawy: miękka.

Ilustracje: 106 czarno-białych i 8 kolorowych.

Data wydania: grudzień 2006

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cena 39 zł

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia