Polskie życie teatralne w Rosji w latach 1882–1905

autor:
Alicja Kędziora
opis:

Polskie życie teatralne w Rosji, a zwłaszcza jego początki, to temat w badaniach historyczno-kulturowych poruszany niezmiernie rzadko.

Fragmentaryczne informacje, rozsiane po różnorodnych wspomnieniach, opracowaniach i monografiach, nie tworzą nawet pobieżnego szkicu bogatej scenicznej działalności polskich kolonii na ziemiach rosyjskich. A przecież dzieje teatralnego życia Polaków w Rosji stanowią nie tylko znaczny fragment artystycznych poczynań naszych rodaków, ale są również cząstką historii Polonii i historii teatru polskiego w ogóle, mówią o sposobie pojmowania patriotyzmu w czasach zaborów, dają świadectwo walki o zachowanie polskości, zdają relację ze stosunków polsko-rosyjskich, nastawienia władz carskich, prasy i publiczności względem Polaków.

Występy w Rosji to ponadto bardzo często początki wspaniałych karier aktorskich i reżyserskich. To również świadomość krzewienia kultury i tradycji polskiej.

miejsce wydania:
Kraków
rok wydania:
2007
wydawca:
Wydawnictwo Attyka
cena:
35.00 zł
liczba stron:
284
isbn:
978-83-926248-3-7

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia