Stanisław Wyspiański

autor:
Marta Romanowska
opis:
Stanisław Wyspiański (1869–1907) był jednym z najoryginalniejszych artystów epoki modernizmu. Wszechstronnie utalentowany, z łatwością i po mistrzowsku wypowiadał się w wielu dziedzinach sztuki. Poeta i twórca najważniejszych polskich dramatów narodowych powstałych na progu XX wieku.
Zajmował się malarstwem monumentalnym – polichromią kościelną i witrażem, malarstwem sztalugowym – portretem, pejzażem, sztuką użytkową – projektowaniem mebli i wnętrz, typografią – szatą graficzną książek i pism artystycznych, afiszy, grafiką czystą i użytkową. Projektował scenografie i kostiumy do własnych dramatów. Przygotowywał dokumentację konserwatorską zabytkowych polichromii i rekonstruował cenne witraże kościołów krakowskich. W zakresie urbanistyki zajmował go projekt przebudowy Wawelu.
Przedmiotem jego artystycznej kreacji i niewyczerpanym źródłem inspiracji stał się Kraków. Rysował i malował jego zabytki, charakterystyczne pejzaże i widoki, portretował wybitnych mieszkańców. Bohaterami swoich dramatów czynił współczesnych krakowian, ale też pomniki i kościoły, które zdobił oryginalnymi polichromiami ściennymi i witrażami. W Krakowie i o Krakowie pisał, tu wystawiał, inscenizował i wydawał własne dramaty. Starał się także o dyrekturę Teatru Miejskiego, był docentem Akademii Sztuk Pięknych i radnym miejskim. Jego twórczość stała się integralną częścią wizerunku miasta.
Książka, która trafia do Państwa rąk, jest pierwszą tak obszerną publikacją ukazującą wszystkie reprodukowane dzieła Stanisława Wyspiańskiego w kolorze, zarówno te, które znane są powszechnie, jak i te, do których dotrzeć bardzo trudno. Album ten, zawierający ponad sto barwnych ilustracji, prezentuje głównie malarstwo sztalugowe artysty, ale również malarskie projekty do polichromii i witraży. Zadaniem tekstu ułożonego w formie kalendarium jest przejrzyste, a zarazem możliwie wyczerpujące przedstawienie niezwykłego bogactwa i wszechstronności warsztatu artystycznego Stanisława Wyspiańskiego. Autorka, znawczyni twórczości Wyspiańskiego, rozwija tu i omawia wszystkie najważniejsze jej wątki oraz analizuje wybrane, najwybitniejsze dzieła.

miejsce wydania:
Kraków
wydawca:
Wydawnictwo Kluszczyński
liczba stron:
136
isbn:
9788327429353
okładka:
twarda lakierowana

Książka tygodnia

Słownik biograficzny teatru polskiego, tom III: 1910-2000
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia