Jarosław Czarnecki

Aktor teatralny
Jarosław Czarnecki - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu, Wydział Aktorski). Z Teatrem Rozrywki związał się we wrześniu 2007 roku, debiutując wyraziście rolą Stręczyciela / Kapłana w musicalu Jekyll & Hyde. Jarosław Czarnecki śpiewa również w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych. Jest reżyserem koncertu Szkoła bluesa, powstałego w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych PO GODZINACH.

Książka tygodnia

Paragon
Wydawnictwo Mamiko
Justyna Nawrocka

Trailer tygodnia