Jerzy Hulewicz

Pisarz, dramaturg, teoretyk sztuki, grafik i malarz reprezentujący nurt ekspresjonistyczny.
Urodził się 4 lipca 1886 w Kościankach, zmarł 1 lipca 1941 roku w Warszawie.
Syn Leona Hulewicza, wielkopolskiego ziemianina, i Heleny z Kaczkowskich.
Do szkoły średniej uczęszczał, wraz z braćmi, w Trzemesznie. Za przynależność do tajnego Związku Samokształcenia i do Koła Towarzystwa im. Tomasza Zana został wyrzucony z gimnazjum. Stało się to przed ukończeniem sześciu klas. Groziła mu trzyletnia służba wojskowa w stopniu szeregowca oraz brak możliwości nauki na terenie Rzeszy Niemieckiej. W tej sytuacji Leon Hulewicz zażądał skreślenia syna z listy obywateli państwa pruskiego i rozpoczął starania o nadanie obywatelstwa austriackiego. Trudności w uzyskaniu obywatelstwa austriackiego nie przeszkodziły Jerzemu Hulewiczowi w ukończeniu gimnazjum we Lwowie, a następnie rozpoczęciu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesorów Unierzyńskiego i Stanisławskiego. W latach 1907-1910 studiował malarstwo w Paryżu i w Szwajcarii, a w roku 1913 w Monachium. Pierwszą wystawę prac malarskich i grafik miał w roku 1907.
W roku 1916 założył w Poznaniu, wraz z braćmi Bohdanem i Witoldem, Spółkę Wydawniczą „Ostoja”. 1 października 1917 roku, z inicjatywy i przy finansowym wsparciu Jerzego Hulewicza, ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Zdrój”. W latach 1917-1922 Hulewicz był jego redaktorem i kierownikiem artystycznym. W roku 1921 Jerzy Hulewicz, wraz z bratem Witoldem, był inicjatorem założenia poznańskiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich. W roku 1926 przeniósł się do Warszawy. W tym czasie współpracował z czasopismami „Kurier Poranny” i „Zwierciadło” .
Podczas okupacji wydawał w Warszawie prasę podziemną. Zmarł nagle 1 lipca 1941 roku.

Twórczość literacka, dramaty:
„Kain”, „Śluby ziemi”, „Wiano”, „Bolesław Śmiały”, „1920”, „Joahim Achim i Aruna”, „1922” (premiera w teatrze krakowskim w 1925).

rk
Źródło: Wikipedia

Książka tygodnia

Twórcza zdrada w teatrze. Z problemów inscenizacji prozy literackiej
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Katarzyna Gołos-Dąbrowska

Trailer tygodnia