Marek Zadłużny

Choreograf, pedagog, teoretyk tańca, dyplomowany artysta tancerz
Absolwent animacji kultury i sportu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stypendysta Oslo University College. Certyfikowany instruktor i trener personalny Pilates CORE™Stability. Animator i badacz kultury tanecznej. Autor monografii „Taniec – świat doświadczeń choreografów" oraz publikacji naukowych z zakresu szeroko pojmowanej pedagogiki tańca. Adiunkt i wykładowca w zakresie współczesnych form tańca na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie współpracuje m.in. z Alexandrem Azarkevitchem i Pawłem Matyasikiem. Reżyser ruchu scenicznego. Założyciel, opiekun artystyczny, choreograf Pracowni Teatru Tańca w Zielonej Górze. Twórca kilkudziesięciu choreografii, działań oraz akcji z pogranicza teatru tańca i sztuk performatywnych.

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia