Patricia Suárez i Leonel Giacometto

sztuki
Herr Klment

Książka tygodnia

Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Figzał

Trailer tygodnia