prof. Bożena Frankowska

Krytyk i historyk teatru
Wiceprzewodnicząca Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IATC).
W latach 1972-74 była kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Bydgoszczy, a następnie (1974-76) wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Przez wiele lat była wykładowcą Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (filia Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie).
W 1978 r. otrzymała nagrodę Klubu Krytyki Teatralnej SDP za publicystykę teatralną w "Gazecie Białostockiej" i "Teatrze". W 1985 r. przyznano jej Nagrodę Klubu Krytyki Teatralnej SD PRL.
W 1989 r. Frankowska została uhonorowana Nagrodą im. Edwarda Csato w dziedzinie publicystyki.
Obok szeregu recenzji i artykułów opublikowała w 2003 r. w Wydawnictwie Naukowym PWN "Encyklopedię teatru polskiego".

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...