Stanisław Grochowiak

Poeta, dramatopisarz, publicysta, scenarzysta.
Urodził się 24 stycznia 1934 w Lesznie. Zmarł 2 września 1976 w Warszawie.
Okupację spędził w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego ukrywał się z matką w piwnicach. Po wojnie Grochowiak powrócił do Leszna, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum (obecnego I Liceum Ogólnokształcącego). Po zdanej maturze rozpoczął studia polonistyczne w Poznaniu, które przerwał po kilku tygodniach.
Potem zamieszkał we Wrocławiu. Tam pracował początkowo we „Wrocławskim Tygodniku Katolickim”.
Do Warszawy przeniósł się w roku 1955, mieszkał w dzielnicy Praga-Północ, przy ul. Stalowej 2. Początkowo pracował w Instytucie Wydawniczym „Pax”, następnie w redakcjach „Za i przeciw”, dwutygodnika „Współczesność”, tygodników „Nowa Kultura” i „Kultura”, „Poezji” i „Miesięcznika Literackiego”. W 1951 roku jego wiersze zatytułowane „Ave Maryja” oraz „Notuję Deszcz” ukazały się na łamach dodatku do „Słowa Powszechnego” – „W Oczach Młodych”.
Za jego pełnoprawny debiut literacki uważa się publikację w 1956 roku tomu poetyckiego „Ballada rycerska” oraz powieści „Plebania z magnoliami”. Krytycy dość ciepło przyjęli wówczas twórczość młodego literata, a on sam został zaliczony do czołowych twórców tak zwanego pokolenia „Współczesności”. Pierwszy dramat Grochowiak opublikował natomiast w 1961 roku. Najwięcej uwagi w swojej działalności twórczej poświęcił jednak poezji.
W pierwszym zbiorze poetyckim zamieszczone zostały takie znane wiersze Stanisława Grochowiaka jak „Święty Szymon Słupnik” czy „Verlaine”.
Jego twórczość charakteryzowała się dużą różnorodnością stylistyczną, rozciągającą się od turpizmu po klasyczność.
Napisał kilkanaście tomów poetyckich, jak „Agresty” czy „Nie było lata”, powieści, w tym „Plebanię z magnoliami”, a także opowiadania i dramaty.
Grochowiak ze względu na swój debiut, który przypadł na rok 1956, zaliczany był do tzw. pokolenia „Współczesności”, obok takich twórców jak Andrzej Bursa, Miron Białoszewski, Marek Hłasko czy Edward Stachura.

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia

27. Międzynarodowy Fes...
Ewa Pilawska
Artysta w kryzysie 27. Festiwal Sztu...