Stefan Chwin

Powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik.
Pseudonim Max Lars. Urodził się 11 kwietnia 1949 w Gdańsku.
W 1968 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orłowie, a w 1972 filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę magisterską Gombrowicz i Forma Polska napisał pod kierunkiem prof. Marii Janion. W 1982 roku uzyskał stopień doktora. Za pracę doktorską System romantyczny we współczesnej literaturze polskiej na przykładzie twórczości Wacława Berenta, Bruno Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Tadeusza Nowaka (promotor prof. Maria Janion) otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Habilitował się w 1994 roku na podstawie rozprawy Literatura i zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy wyróżnioną nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe. W roku 1998 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.
Jego powieść ”Hanemann” napisana w 1995 roku posłużyła trzem reżyserom do zrealizowania spektakli: Henrykowi Rozenowi w Teatrze Polskiego Radia (premiera 25 października 1997), Sebastianowi Majewskiemu w Teatrze im. J. Słowackiego w Koszalinie (premiera 17 stycznia 1998) oraz Izabeli Cywińskiej w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (premiera 27 stycznia 2002).

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia