Tomasz Mościcki

Krytyk teatralny, dziennikarz, artysta fotografik.
Urodził się w 1965 roku. Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Publikuje regularnie w codziennej prasie i pismach specjalistycznych. Od 1990 roku związany jest również z Polskim Radiem.
Fotografią zajmuje się od 1980 roku, jego specjalnością jest krajobraz rejestrowany w technice czarno-białej, a także przetwarzanie klasycznej fotografii monochromatycznej w rzadko już dziś spotykanych technikach szlachetnych.
Tomasz Mościcki jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, do którego wstąpił w 1995 roku. Członek władz Związku w latach 1996-2005.

rk
Źródło: guma.art.pl

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia