Spektakl

tytuł:
Końcówka
teatr:
Teatro de La Aba­día z Madrytu
utwór:
Końcówka
reżyseria:
scenografia:
kostiumy:
światło i odbicia:
pozostali realizatorzy:
pro­jek­cje: Alfonso Nieto
pro­duk­cja:
Teatro de La Aba­dia, w kopro­duk­cji z: El Canal Ce ntre -Arts
Esce­ni­ques de Salt (Girona), Pala­cio de Festi­va­les de Can­ta­bria (San­tan­der),
Teatro Arriaga (Bil­bao) i Teatro Cal­de­ron (Val­la­do­lid), we współ­pracy z Insty­tute m Pol­skim w Madry­cie
obsada:
- José Luis Gómez
- Susi Sán­chez
- Ramón Pons
- Lola Cor­dón
data premiery:
2010-04-07

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...