Trailery - 10 politycznych piosenekreżyser:
Michał Zadara
teatr:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Książka tygodnia

Wybór poezji
Wydawnictwo Ossolineum
Zbigniew Herbert

Trailer tygodnia

5. Międzynarodowy Fest...
Adolf Weltschek
W tegorocznym programie znalazło się ...