Trailery - 10 politycznych piosenekreżyser:
Michał Zadara
teatr:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Książka tygodnia

Monty Python. Autobiografia według Monty Pythona
Czwarta Strona - Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Monty Python

Trailer tygodnia