Trailery - Bez wyjściareżyser:
Barbara Sass
teatr:
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

Książka tygodnia

Teatr lalek w dawnej Polsce
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
Marek Waszkiel

Trailer tygodnia