Trailery - Elsynorreżyser:
Grzegorz Gołaszewski
teatr:
Teatr Nowy w Poznaniu

Książka tygodnia

Wybór poezji
Wydawnictwo Ossolineum
Zbigniew Herbert

Trailer tygodnia

5. Międzynarodowy Fest...
Adolf Weltschek
W tegorocznym programie znalazło się ...