Trailery - Kordianreżyser:
Jakub Roszkowski
teatr:
Ateneum

Książka tygodnia

Teatr lalek w dawnej Polsce
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
Marek Waszkiel

Trailer tygodnia