Trailery - Skąpiecreżyser:
Marian Pecko
teatr:
Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

Książka tygodnia

Teatr lalek w dawnej Polsce
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
Marek Waszkiel

Trailer tygodnia