Wątki - 13. Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury

Książka tygodnia

Krew z mojej krwi. Wiosna komisarza Ricciardiego
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Maurizio de Giovanni

Trailer tygodnia