Wątki - 2. Z ogniem w głowie – spotkania z niemiecką dramaturgią dla młodzieży

Książka tygodnia

Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie
Wydawnictwo Marginesy
Joanna Kuciel-Frydryszak

Trailer tygodnia