Wątki - 2. Z ogniem w głowie – spotkania z niemiecką dramaturgią dla młodzieży

Książka tygodnia

Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia