Wątki - Cykl "Wyspiański. Nikt mnie nie zna" w IT w Warszawie

Książka tygodnia

Słownik biograficzny teatru polskiego, tom III: 1910-2000
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia