Wątki - Festiwal 40-lecia - Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice"

Książka tygodnia

Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie
Wydawnictwo Marginesy
Joanna Kuciel-Frydryszak

Trailer tygodnia