Wątki - Festiwal 40-lecia - Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice"

Książka tygodnia

Słownik biograficzny teatru polskiego, tom III: 1910-2000
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia