Wątki - Festiwal Młodych Reżyserów w Teatrze Ludowym

Książka tygodnia

Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia