Wątki - http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/list-do-mlodej-rezyserki.html

Książka tygodnia

Słownik biograficzny teatru polskiego, tom III: 1910-2000
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia