Wątki - http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/list-do-mlodej-rezyserki.html

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

"Edyta Stein" - Synago...
Roberto Skolmowski