Wątki - II Ogólnopolski Konkurs Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego

Książka tygodnia

Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia