Wątki - II Ogólnopolski Konkurs Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego

Książka tygodnia

Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie
Wydawnictwo Marginesy
Joanna Kuciel-Frydryszak

Trailer tygodnia