Wątki - "Kamyk" - Nagroda im. Konstantego Puzyny

Książka tygodnia

Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia