Teatr Formy Józefa Markockiego we Wrocławiu


opis:

Teatr Formy – dawny Współczesny Teatr Pantomimy, został założony w 1996 roku przez Józefa Markockiego, aktora wywodzącego się z Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Scena ta skupia zawodowych aktorów, odwołujących się w swojej pracy do tradycji polskiego mimu zbiorowego. Ich sylwetki zaprezentowano w kilku słowach w podzakładce „Zespół” w dziale „Teatr”, w którym przeczytamy także o historii i obecnej działalności sceny kierowanej przez Józefa Markockiego, a także o tym, jak w swojej pracy odnosi się do swoich teatralnych korzeni. Szkoda, że część poświęcona samemu teatrowi i jego twórcom nie jest nieco bardziej rozbudowana.

Ważne miejsce w działalności Teatru Formy zajmuje prowadzenie warsztatów pantomimy, którym poświecono osobną zakładkę („Warsztaty”). Oprócz Szkoły Pantomimy przy teatrze działa Europejska Akademia Pantomimy prowadzona przez Markockiego. Bieżące informacje o warsztatach - także w „Aktualnościach”.

Najszerzej i najciekawiej przedstawioną tutaj formą aktywności Teatru Formy jest jego zaangażowanie w dwa projekty – Międzynarodowy Festiwal Pantomimy i Tańca KINEMA oraz Karawana Silesia – Międzynarodowe Prezentacje Teatrów Plenerowych.  Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na tą drugą, bardzo interesującą, odwołującą się do tradycji teatrów wędrownych inicjatywę artystyczną. Polega ona na zorganizowaniu „przystanków” w większych miastach Dolnego Śląska, gdzie będą się odbywały warsztaty i prezentacje spektakli plenerowych.

To, co w witrynie internetowej każdego teatru najważniejsze, czyli prezentacja samych spektakli, w przypadku Teatru Formy wypada niestety raczej blado. Zamieszczono tu opis każdego przedstawienia, obsadę i twórców, kilka filmów, recenzje oraz galerię zdjęć. Przydałoby się jednak nieco ją wzbogacić o większą ilość fotografii, bo często pobudzają one wyobraźnię i ciekawość widza skuteczniej niż niejeden opis czy recenzja.

Bieżące informacje o działalności zespołu i prowadzonych projektach Teatru Formy najłatwiej znaleźć w „Wydarzeniach” pod wszystko mówiącym hasłem „Aktualności”. Tutaj przy okazji możemy zasięgnąć informacji o Szkole Pantomimy i możliwości pracy w charakterze wolontariusza. Brakuje niestety informacji o planowanych prezentacjach teatru w nieco dalszej przyszłości oraz jakiejkolwiek informacji na temat biletów. Jest za to zakładka z niezbędnymi danymi kontaktowymi oraz mapką dojazdu do teatru („Kontakt”).

Co ważne, pomyślano o pełnej angielskiej i francuskiej wersji językowej witryny (uboższej jedynie o tłumaczenia recenzji). Nie mogło ich zabraknąć na stronie teatru, który jest gościem wielu festiwali w kraju i za granicą, a także uczestnikiem i organizatorem międzynarodowych projektów teatralnych.

Podsumowując - witryna Teatru Formy jest przygotowana poprawnie, choć o samym teatrze i jego realizacjach chciałoby się poczytać nieco więcej. Teatr pantomimy posługuje się najbardziej uniwersalnym językiem – językiem gestu i ruchu, dzięki czemu ma możliwość dotarcia do bardzo szerokiego grona odbiorców. Atrakcyjna i ciekawie zredagowana strona internetowa mogłaby dodatkowo ten krąg powiększyć.

Joanna Feikisz

Książka tygodnia

Kwiatkowska. Żarty się skończyły
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marcin Wilk

Trailer tygodnia

Artyści w spocie przec...
Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska,...