Kontrrewolucja Kulturalna

miasto:
Kraków
organizator:
Teatr Groteska w Krakowie
Edycje

Książka tygodnia

Cztery Dramaty
Wydawnictwo Ossolineum
Cyprian Norwid

Trailer tygodnia